دوره جامع تفسیر قرآن

تفسیر قل هو الله احد

سلسله جلسات تفسیر قرآن سوره توحید

جلسه 10:

📚موضوع: مراتب توحیدومعرفت الهی:

مرتبه اول: مقام هویت مطلقه، کلمه «هو» اشاره به مقام معرفت خدا به هویت مطلقه، و مقام کمال اخلاص (کمال توحیده الاخلاص له، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه)
مرتبه دوم: مقام احدیت (اسماء و صفات اجمالی) مرتبه سوم: مقام الوهیت (اسماء و صفات تفصیلی)
۱) مقام الله وصفی، (اسم جامع جمیع اسماء حسنی الهی) در اوج این عالم
۲) مقام اسم احد

🔸 تفسیر قل هوالله احد

کلمه اول: قل

تفسیر قل به «اظهر ما أوحیناه الیک»

جلسه 11:

🔹کلمه دوم: هو

🔸کلمهٔ «هو» اسم یا ضمیر یا ضمیر شأن
🔸«هو» اسم اعظم الهی
روایت توحید شیخ صدوق، بیان ذکر «یا هو، یا من لا هو إلا هو» توسط حضرت خضر علیه السلام.
دو نکته مهم:
۱) سؤال بین اهل‌بیت علیهم‌السلام برای انتقال علم به ما.
۲) ذکر باطنی اسم اعظم مناسب است از حضرت خضر نبی علیه السلام که صاحب علم لدنی و تأویل است، نقل شود.
🔸تفسیر دو حرف «هو»
۱) هاء تنبیه بر معنای هویت ثابت
۲) واو اشاره به مقام غیبیه
نتیجه: «هو» هویت غیبیّه الهیه است.

جلسه 12

🔸 تعریف هو به نحو اطلاق:

هویت_مطلقه و بدون هیچ قید، که متوقف بر غیر نیست، ذات خداست.

🔸استدلال بر وابستگی هویت تمام ممکنات، به آن هویت_مطلقه:
وجود هر ممکن وابسته به غیر است و وجود آن غیر نیز محتاج به غیر تا برسد به هویت مطلقه واجب الوجود.

🔹کلمهٔ سوم: الله

معرفت به هویت غیبیه مطلقه از تعریف معرفت به اسم الله جامع تمام اسماء حسنی الهی.

معانی اسم الله.

اسم_اعظم بودن الله.

جلسه 13:

🔹کلمه چهارم: تفسیر أحد

ترتیب منطقی کلمات آیه: اول: بیان هویت غیبیه و دوم: بیان الوهیت و سوم: بیان احدیت.

🔸بحث اول: معنای أحد
۱) معنای أحد در کتب لغت:
فرق بین «احد» و «واحد»
۲) روایاتی در بیان معنای أحد
۳) کلمات مفسرین در تفسیر أحد.

جلسه 14:

🔸 بحث دوم: مباحث ادبی
۱) اشتقاق أحد
۲) احد در علم صرف، صیغه مشبّهه دال بر دوام و ذاتیت.
🔸احدیت مفهومی دارای مراتب (امر تشکیکی)، و اکمل افراد أحد، خداست. خدا دارای وحدت از همهٔ جهات.
🔸 اقساموحدت:

چهارقسم واحد در روایت امیرمؤمنان علیه السلام.

نکته هایی دربارهٔ وحدت عددی

4.5/5 - (2 امتیاز)

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند