می تونی بحث درباره تصاویر جدید تخریب اماکن مقدسه توسط داعش را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!