می تونی بحث درباره جلسه 26: سوره حمد آیه 2 تفسیر حمد و رب را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!