می تونی بحث درباره اعتراض خالد الملا رئیس جمعیت علمای سنی عراق را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!