می تونی بحث درباره تکریت پاکسازی شد؛ پیشروی ارتش به سمت صلاح الدین را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!