می تونی بحث درباره خارج فقه (کتاب الصلاة) – ج۵۷ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!