می تونی بحث درباره تهدید داعش: تسویه حساب سنگین در کربلا و نجف را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!