می تونی بحث درباره جنگنده‌های A10 آمریکایی به جنگ داعش میروند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!