می تونی بحث درباره اعزام زائران پاکستانی از مسیرهای دریایی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!