می تونی بحث درباره آیت الله العظمی صافی: سازمان ملل به وظایف خود در قبال داعش عمل کند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!