می تونی بحث درباره قتل یک جوان تازه شیعه شده در سیستان را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!