می تونی بحث درباره 20 شهید و زخمی در انفجارهای انتحاری سامراء + تصاویر اولیه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!