مطالب علمی و معرفتی و اخلاقی و درس های مندرج در این سایت، برگرفته از بیانات و آثار مکتوب و دروس «استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی» بوده و توسط جمعی از فضلا و اهل تحقیق که در دروس استاد حضور مستمر دارند، تهیّه می گردد. این وب سایت با مدیریت «حضرت حجة الاسلام و المسلمین امامی زید عزّه» اداره می گردد.